Ga naar hoofdinhoud
HOTEL NES | Strandweg 39 | 9163 GL Nes Ameland Reserveren: 0519 542183

Ameland is een van de vijf bewoonde Nederlandse Waddeneilanden in de Noordzee en behoort tot de provincie Friesland. Het eiland is 27 kilometer lang en op zijn breedste stuk 4 kilometer breed en het smalste punt is 2 kilometer breed.

Ameland heeft vier dorpen, Hollum, Ballum, Nes en Buren.

Hollum is het meest westelijk gelegen dorp van Ameland en heeft ruim 1300 inwoners, het grootste inwoneraantal van de vier dorpen die het eiland rijk is. Vanaf ver is Hollum al te herkennen aan haar rood -wit gestreepte vuurtoren, haar kerktoren en molen.

Ballum mag dan met een kleine vierhonderd inwoners het kleinste dorp op Ameland zijn, maar ze heeft misschien wel de grootste historie, aangezien de Cammingha’s hier lange tijd hun slot hebben gehad en het gemeentehuis nu op de plek staat van het Camminghaslot.

Nes het op een na grootste dorp van Ameland is gebouwd rondom een vrijstaande toren uit het jaar 1664, die diende als zeebaken. Nes is als het ware het centrum van Ameland met een drukke en gezellige dorpskern van winkeltjes en terrasje. Toch is ook hier de karakteristieke dorpssfeer niet verloren gegaan.

Buren is het meest oostelijk gelegen dorp van Ameland. Met haar inwoneraantal van een kleine 700 is Buren het op een na kleinste dorp van het eiland.

Ameland kent veel verschillende natuurgebieden die allemaal op hun eigen wijze zijn ontstaan. Een zo’n natuurgebied is de Langeduinen, een uitgestrekt, moerassig duingebied tussen Hollum en Ballum. Het gebied heeft een oppervlakte van 294 hectare.
Natuurlijk mogen het Oerd en de Hon niet ontbreken in het rijtje van belangrijke en bijzondere natuurgebieden van Ameland. Het Oerd ligt op de oostpunt van Ameland en bestaat uit een oud, begroeid duingebied met enkele hoge duinen en vochtige duinvalleien.

Ten oosten hiervan ligt de Hon, een uitgestrekte strandvlakte met jonge duinen en een kwelder die onder natuurlijke omstandigheden wordt gevormd. De Hon is ontstaan toen de zee aan de westkant van het eiland grote hoeveelheden zand wegsloeg, en aan de oostkant weer achterliet.
Samen vormen de Hon en het Oerd een gebied van internationale betekenis. Duizenden vogels komen hier rusten tijdens de vloed. Daarnaast zijn alle soorten wadvogels hier terug te vinden. Van de scholekster tot de tureluur en van de kluut tot de noordse stern.

Back To Top